De gedachte dat deze bomen weten Wie ik ben, uit al die mensen deze toevallige Man, vrouw, deze ene

 

Regels uit 'Beukenlaan' 

Rutger Kopland

 

Praktijk voor Psychotherapie
Patricia Waaijman
Zijlweg 199
2015 CK Haarlem
06-29436047

p.waaijman@gmail.com

© Copyright 2012-2023 - P. Waaijman - websiteontwerp: beeldpunt